Zelfhelp wordt noodzakelijk in de participatiemaatschappij

DELEN

Nu de overheid zich op steeds meer terreinen aan het terugtrekken is, en vooral in de gezondheidszorg, komt het initiatief steeds meer bij de burger te liggen.

Gelukkig zijn er al jarenlang diverse vormen van zelfhulp en zelfhelp. Heel bekend is de AA. Minder bekend zijn de Buitenveldertgroepen. Deze groepen staan open voor iedereen die op wat voor manier ook de controle over zijn of haar leven is kwijtgeraakt. Dat kan zijn door alcohol- of eetproblemen, of door een drugs- of gokverslaving.

De bijeenkomsten vinden plaats volgens een duidelijke structuur, genaamd de Buitenveldert methode. Deze werkwijze is al ruim 30 jaar voor heel veel mensen zeer heilzaam gebleken, doordat iedere deelnemer spreekt vanuit zichzelf, niet onderbroken door de gespreksleider of andere groepsleden. Niet voor discussie, niet voor advies. Effect hiervan is dat men leert luisteren naar anderen, maar bovenal naar zichzelf. En zo de eigen behoeften en sterke punten ontdekt en zich daarop leert te richten.

Bekendheid

De Buitenveldertgroep Assen, die elke maandagavond om 19:00 uur bij elkaar komt, heeft nieuw promotiemateriaal ontwikkeld, dat de komende tijd in de regio verspreid zal worden om zo meer bekendheid te geven aan de Buitenveldert groepen, want die loopt behoorlijk achter. En dat is jammer, want het is voor betrokkenen belangrijk dat zij een passende werkwijze vinden.

Decembermaand – problemenmaand

Voor veel mensen is december een moeilijke maand. De verlokkingen zijn groot – Sinterklaas en kerst met veel zoetigheid, uitgebreide diners en de nodige flessen wijn –  en wie met problematiek te kampen heeft, moet daar in z’n eentje  tegenin gaan.

Vandaar dat juist in deze periode meer behoefte bestaat om deel te nemen aan zelfhelpgroepen.

Kick-off

Nieuwsgierig geworden? Op 24 november om 19:00 uur is de startbijeenkomst van het winterseizoen in het VNN-gebouw, Overcingellaan 19 in Assen. Het wordt een informatieve avond, waar ook ruimte is voor ontspanning en gezelligheid.

Op www.zelfhelp.nl staat meer informatie over de werkwijze en de bijeenkomsten.