Zondag 4 oktober Werelddierendag

DELEN

ASSEN – Zondag aanstaande is het weer Werelddierendag. Jaarlijks op 4 oktober wordt overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.

In Nederland werd in 1930 voor het eerst Dierendag gehouden. 66 jaar eerder, in 1864 was in Den Haag de Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders Europa en als eerste van een reeks plaatselijke verenigingen in Nederland. In 1877 werd haar naam veranderd in Landelijke Vereeniging en onder die naam sloten de meeste lokale verenigingen zich aaneen. De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging (De Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de totstandkoming van de wetgeving voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten. Na de eerste Wereldoorlog begon zij ook voorlichting te geven via brochures, folders, film, krant, radio en televisie. Dierendag werd vanaf 1930 de belangrijkste dag in het jaar voor het houden van voorlichtingcampagnes.

Dierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Het verschijnsel themadag of dag in het teken van een bepaald idee bestond in 1929 nog relatief kort. Het was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving.

Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als de Dag van de Arbeid (1890), Vrouwendag (1910), Moederdag (ca. 1914) en Boomplantdag (1919).

Open Dag op Dierendag

Het Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen houdt in verband met Werelddierendag een Open Huis. Het Provinciaal Drents Dierentehuis is opgericht in 1968 en is het enige asiel in de provincie Drenthe. Als locatie werd destijds gekozen voor Beilen omdat deze plaats in het hart van Drenthe ligt.

Vanaf 10. 00 uur is iedereen welkom op de Open Dag aan de Ossebroeken 4 in Beilen.

Foto © Provinciaal Drents Dierentehuis