Zonnepark Assen Zuid een stap verder

DELEN

Assen – In het gebied Assen Zuid is tussen Graswijk en de spoorlijn Assen-Zwolle ruimte gereserveerd voor een nieuw zonnepark. In oktober en november is de opzet van dit park besproken met diverse belanghebbenden, zoals de bewoners in het gebied en energiecorporaties. Dit heeft geleid tot een eerste globale indeling.

Het zonnepark wordt ingepast in de landschappelijke omgeving van Graswijk. Zo wordt gelet op de bestaande structuren, zoals doorkijkjes, paden en houtwallen. Ook wordt bekeken of er combinaties mogelijk zijn met bijvoorbeeld natuureducatie of verblijf van schapen.

Voordat de plannen nu verder gaan wordt eerst een omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunningprocedure neemt zo’n 6 à 7 maanden in beslag. Daarna volgt de verdere uitwerking van het plan en het voorstel voor de exploitatie. De aanleg van het zonnepark staat gepland in 2019.

Met het Zonnepark Assen Zuid wil Assen verder invulling geven aan de energietransitie. Hiermee verbindt Assen zich aan de afspraak om uiterlijk in 2020 14% van het energieverbruik in de stad op te wekken uit duurzame bronnen.