• do. jun 13th, 2024

Nederland heeft op één na hoogste welvaart in Europa

DoorIris van Dijk

jun 3, 2024

Nederland heeft de op één na hoogste brede welvaart in de Europese Unie, waarbij alleen Zweden beter scoort qua tevredenheid van inwoners over hun leven in het ‘hier en nu’. Kroatië heeft de laagste brede welvaart van de 27 EU-lidstaten, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorafgaand aan de verkiezingen voor het Europees Parlement deze week.

Het onderzoek door de statistiekbureaus van de EU-lidstaten richtte zich op welvaart in het ‘hier en nu’ en hield geen rekening met gevolgen voor andere generaties of andere landen. Er werd gekeken naar 23 indicatoren voor negen verschillende categorieën. Nederland scoorde goed op 14 indicatoren, met name op vertrouwen in anderen. Ons land scoorde slecht op twee indicatoren. Nederland heeft een van de hoogste woningprijzen in de EU en stond op de 20e plaats wat betreft de gezonde levensverwachting van vrouwen.

Nederland scoorde het beste van alle EU-landen in de categorie werk en vrije tijd en stond bovenaan de ranglijsten voor alle vijf indicatoren. “De netto arbeidsparticipatie is de hoogste en langdurige werkloosheid is bijna de laagste,” aldus het CBS. Zweden, Ierland en Denemarken scoorden hier ook bijzonder goed. Kroatië behaalde de laagste scores, gevolgd door Griekenland en Italië. Zo is de langdurige werkloosheid in Nederland 0,7 procent en in Griekenland 7,7 procent. En 36,6 procent van de Nederlanders heeft een hogere opleiding, vergeleken met 16,8 procent in Griekenland.

Nederland scoorde ook goed in de categorie samenleving. In Nederland hebben mensen het meeste contact met familie, vrienden en buren. 74,6 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft minstens één keer per week contact met hun dierbaren. Nederland scoorde ook goed op het gebied van vertrouwen in andere mensen, participatie en verantwoordelijkheid, en vertrouwen in instellingen. Het vertrouwen in andere mensen is het laagst in Polen, en Hongarije scoorde het slechtst als het gaat om contact met familie en vrienden.

Kroatië heeft de laagste brede welvaart. Het land stond onderaan de EU-ranglijst in 17 gebieden. Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Polen, Griekenland en Slowakije hebben ook een lagere brede welvaart dan de rest van de EU.

“Met uitzondering van Griekenland waren al deze landen tot ten minste 1989 communistisch,” aldus het CBS. Volgens het statistiekbureau hebben de voormalige communistische landen bijna allemaal een relatief lage algemene welvaart. “Estland is de uitzondering,” zei het CBS. “Daar is de brede welvaart zelfs hoger dan in rijkere landen zoals Frankrijk en België.” Het CBS wees er ook op dat de brede welvaart lager is dan gemiddeld in de zuidelijke lidstaten die niet communistisch waren en al decennia tot de EU en haar voorgangers behoren, zoals Portugal, Spanje en Italië.